Tandarts assistente

Tandartsassistenten voeren beperkte klinische taken uit onder leiding van een tandarts. Hun klinische taken kunnen bestaan uit het voorbereiden en steriliseren van apparatuur, het voorbereiden van patiënten op de behandeling, het assisteren van de tandarts tijdens de behandeling en het geven van instructies aan patiënten voor mondzorgprocedures. Tandartsassistenten voeren ook administratieve taken uit, zoals het plannen van afspraken, het bijhouden van medische dossiers, facturering en het coderen van informatie voor verzekeringsdoeleinden.

Tandartsassistenten werken in tandartspraktijken en in openbare zorginstellingen. Ze moeten een GED bezitten of een middelbare schooldiploma hebben en een postsecundair certificaat behalen.

Betalen & positie type

  • Instapniveau
  • Het mediane jaarloon voor tandartsassistenten in het District of Columbia is $47.550.
  • Het gemiddelde uurloon in het District of Columbia is $18.59.

Werkvooruitzicht

De verwachte groei voor de functie tandartsassistent is 21% tussen 2020 en 2030. Tussen 2020 en 2030 komen er jaarlijks ongeveer 80 nieuwe vacatures bij.

dental assistant

Ik ben erg georganiseerd, detailgericht, kalm en goed met mijn handen. Ik hou ook van mensen en hen helpen hun glimlach te verbeteren, is zo lonend voor mij.